Vlada TK donijela Odluku o visini dječijeg dodatka

Na posljednjoj sjednici, kantonalna Vlada je donijela pet odluka koje se odnose na visinu dječijeg dodatka, visinu naknade za izdržavanje hranjenika i jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta. Također su donesene odluke o utvrđivanju novčane pomoći ua prehrani djeteta do šest mjeseci i o visini, uslovima i načinu osiguranja jednog obroka u vrijeme nastave u osnovnim školama. Ove odluke se odnose na period privremenog finansiranja od januara do marta ove godine.

Više u video prilogu.

Pročitajte...