Vlada TK obećala pomoć oko rješavanja aktuelnih problema sa kojima se susreće Šišedžam Soda

Na poziv menadžmenta Šišedžam sode, delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, na čelu sa premijerom Begom Gutićem, danas je boravila u posjeti ovoj kompaniji. Razgovarano je o problemima sa kojim se Šišedžam Soda susreće i u kojima bi im Vlada mogla pomoći. Riječ je o cijeni prevoza u željezničkom saobraćaju, obezbjeđenju kontinuiranog snabdjevanja ugljem i o cijeni koštanja osnovne sirovine u proizvodnji sode – slanice. Iz Vlade Tuzlanskog kantona su obećali pomoć u rješavanju ovih problema jer je riječ jednom od najvećih izvoznika na području FBiH.
– Konkretno smo se dogovorili da u narednom periodu organizujemo jedan sastanak sa premijerom Novalićem, obzirom da se radi o dva problema u nadležnosti federalne Vlade tj. obezbjeđivanju potrebnih količina uglja i cijeni koštanja željezničkog transporta. A kada je u pitanju problem cijene koštaanja slanice, zaduženja je dobio ministar Mićanović, koji će zajedno sa menadžmentima Rudnika Soli i Šišedžam Sode izanalizirati trenutnu situaciju i predložiti eventualna rješenja, objasnio je premijer Gutić.

Pročitajte...