Vlada TK: Posljedice pandemije korona virusa vidljive u svim privrednim oblastima

Iz Informacije o stanju u privrednim oblastima i poslovanju privrednih subjekata u raznim privrednim oblastima, koju je prihvatila Vlada TK, može se zključiti da su posljedice pandemije korona virusa vidljive su u svim privrednim oblastima. Kako bi barem djelomično pomogli privrednicima, Vlada će u narednim danima raspisati Javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu plata za mjesec april svima čija je djelatnost je zabranjena na osnovu naredbi štabova civilne zaštite.
Vlada TK planira kroz mjere finansijske podrške za poduzetnike kojima je rad zabranjen naredbama štabova civilne zaštite i koji su imali pad prometa 20% i više zbog pandemije korona virusa, podršku pružiti za 4.781 obrt koji zapošljavaju 7.380 zaposlenika i 1.594 malih i srednjih preduzeća sa 14.516 zaposlenika. Dakle, mjerama podrške Vlade TK bi trebalo biti obuhvaćeno ukupno 6.375 poslovnih subjekata u kojima je ukupno uposleno 21.896 osoba. Oblast turizma jedna je od najviše pogođenih mjerama za suzbijanje pandemije. U ovoj oblasti, od 16. marta do 14. aprila smanjen je broj zaposlenih 667 osoba, dok je u djelatnosti turizma i ugostiteljstva bez posla ostalo 837 radnika. Kada su u pitanju obrti odjavljeno je ukupno 719 uposlenika. Imajući u vidu sve navedeno Vlada će u narednim danima raspisati Javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu plaća za mjesec april. Ovim će se omogućiti finansijska jednokratna pomoć svim pravnim i fizičkim licima čija djelatnost je zabranjena na osnovu naredbi štabova civilne zaštite do visine minimalne plaće (406 KM). Nastavlja se realizacija projekta beskamatne kreditne linije Vlade TK sa Bosna Bank International d.d. Sarajevo. A u planu je i nova kreditna linija koja će omogućiti dodatna finansijska sredstva za privrednike i obrtnike Tuzlanskog kantona kojima bi se osigurao plasman 50 miliona KM za ublažavanje posljedica pandemije.
Kantonalna Vlada je prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2019 godinu. Za rekonstrukciju i rehabilitaciju i održavanje cesta u 2019-toj godini izdvojeno je 68 % ukupno ostvarenih prihoda.
Vlada je dala i saglasnost na Godišnji plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona tokom 2020. godine, kao i Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta za ovu godinu. Za redovno održavanje cesta planirano je 2 miliona 650 hiljada KM, a za zimsko 1 milion 650.000 KM. Kada su u pitanju investicije u 2020. godini, za ove namjene, planirano je ukupno nešto više od 10 miliona KM.
U okviru Informacije Ministarstva obrazovanja i nauke o aktivnostima na uspostavi online nastave na Univerzitetu u Tuzli, analizirajući podatke koje je dostavio Univerzitet u Tuzli, na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Fakultetu elektrotehnike, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Farmaceutskom, Mašinskom, Pravnom fakultetu, Prirodno-matematičkom i Tehnološkom fakultetu eNastavom su bili obuhvaćeni svi nastavni predmeti iz ljetnog semestra akademske 2019/20. godine kao i svi studenti. Do nastave koji je trebao biti realizovan u vidu prakse na Medicinskom fakultetu, na Filozofskom, Farmaceutskom, RGGF-u i na Akademiji dramskih umjetnosti nije realizovan u proteklom periodu. Na ovu činjenicu su se referirali i studenti, prvenstveno Medicinskog fakulteta. Stoga je Vlada od Univerziteta u Tuzli zatražila informaciju o razlozima zašto se na svim fakultetima Univerziteta nije organizirala online nastava na unificiranoj platformi. Vlada TK je prihvatila Izvještaj o realizaciji plana proljetne sjetve u 2020. godini.

Pročitajte...