Vlada TK prihvatila program rada KUIP-a za ovu godinu

Prošle godine, iz Budžeta Tuzlanskog kantona, isplaćeno je oko 302 000 KM na ime izvršavanja odluka Ustavnog suda BiH, zbog kršenja prava na donošenje sudskih odluka u razumnom roku. Također, Vlada Tuzlanskog kantona je prishvatila program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kojoj je ove godine finansijski plan veći za 8 odsto. U programu se navodi da je plan za ovu godinu izvršenje 13 hiljada 360 inspekcijskih nadzora.

Zbog kršenja prava na donošenje sudskih odluka u razumnom roku, u 2015. godini, iz Budžeta TK izdvojeno je apelantima 8.500 KM, da bi se godinu poslije izdvojilo oko 85 hiljada. Prošle godine taj iznos je bio tri puta veći. Naime, Ustavni sud BiH u postupku odlučivanja nalaže kantonalnoj vladi da apelantu u odlukom određenom roku isplati novčani iznos  na ime nematerijalne štete. Zbog kršenja već pomenutih prava.

  • Smatrali smo da je potrebno da o tome informišemo Vladu koja ju je razmotrila i donijela određene zaključke. Zaduženo je Ministarstvo pravosuđa i uprave da u saradnji sa nadležnim sudovima i VSTV-om poduzme određene korake kako bi se podigao stepen efikasnosti i druge mjere u cilju sprečavanja i smanjenja ovih apelacija kako bi izbjegli ove velike troškove koji padaju na teret Budžetu, rekao je jakub Suljkanović, kantonalni ministar finansija.

Usvojen je i Program rada kantonalne uprave za inspekcijske poslove za ovu godinu. U njemu je predviđena izrada novog zakona o inspekcijama, kontinuiran nadzor u 12 općina i gradu Tuzla, te popunjavanje kadrovskih mjesta koja nisu pokrivena. Finansijski plan uprave za ovu godinu iznosi oko 3,5 miliona KM. Također, očekuje se da će biti izvršeno 13360 inspekcijskih nadzora.

  • Mi smo postavili nekoliko strateških ciljeva u 2018. godini. odnosi se na vršenje inspekcijskih nadzora nad provođenjem zakonske regulative radi uređenja pojedinačnih oblasti, zatim povećanje finansijske druge odgovornosti subjekata nadzora zarad smanjenja sive ekonomije, sprečavanje rada na crno i zaštita ljudskih života i dobara, pojasnio je programske ciljeve, Amel Mehanović, direktor KUIP TK.

Vlada je razmatrala Informaciju o polaganju instruktorskih i vozačkih ispita, licenciranju predavača i ispitivača u prošloj godini. Kako je istaknuto na pres konferenciji, oko 15 hiljada kandidata je pristupilo vožnji od čega ih je 9890 položilo.

  • U toku prošle godine, na testovima je ispitan 10 251 kandidat, odnosno 8176 kandidata je steklo uvjerenja o položenom ispitu a 2075 kandidata nije položilo. Prolaznost je oko 70 odsto što je identično kao i 2016. godine. Indikativan je pad prolaznosti iz ispita upravljanja, za 6 osto je manja u odnosu na 2016. godinu, rekao je Emir Rakovac, šef Odsjeka za saobraćajnu komunikaciju, ministarstvo obrazovanja i nauke TK.

Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima, zatečenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i registra na području Tuzlanskog kantona. Doneseno je i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za sprečavanje korupcije na području ovog kantona. Također je donesena i odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u budžetu za ovu godinu.