Vlada TK usvojila plan proljetne sjetve za ovu godinu, koji predviđa povećanje proizvodnje

Na sjednici Vlade TK danas je usvojena Informaciju o stanju nanosa u jezeru Modrac sa prijedlogom aktivnosti na sanaciji postojećeg stanja. Kako se u Informaciji navodi, akumulacija je doživjela određene promjene u odnosu na projektovane dimenzije. Otpadne vode industrijskih objekata se uglavnom ispuštaju bez prethodnog prečišćavanja i sa sobom donose velike količine nanosa. Danas je usvojen i Plan proljetne sjetve za ovu godinu, koji predviđa povećanje proizvodnje žitarica, povrtnog, industrijskog i krmnog bilja za skoro 3 posto.

Novinarka: Emina Ibrić

U akumulaciju Modrac nanos se uglavnom unosi iz rijeke Spreče, što u značajnom stepenu utiče na promjenu kvaliteta vode. Procijenjena količina nanosa u akumulaciji iznosi više od 15 miliona kubnih metara, čime je i ukupna zapremina akumulacije smanjena za navedenu vrijednost. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK smatra da je neophodno utvrditi stvarno stanje zagađenja Akumulacije, odrediti izvore zagađenja te predložiti mjere za sprečavanje zagađenja. Cilj je pokrenuti aktivnosti na čišćenju Modraca od postojećih nanosa.

Danas je usvojen i Plan proljetne sjetve za ovu godinu, koji predviđa povećanje proizvodnje žitarica, povrtnog, industrijskog i krmnog bilja za oko trti posto. Kada su u pitanju gradovi i općine, u Gradačcu su planirane najveće površine za sjetvu, slijede Lukavac i Kalesija. Za realizaciju planirane sjetve potrebno je 72,7 miliona KM.

Usvojen je i Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu novca za podršku povratku prognanih. Ove godine za ovaj program izdvojeno je više od 480 hiljada KM. Vlada je danas dala saglasnost na Program Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak kojim su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih, za što je u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirano više od 200 hiljada KM.

Vlada je odobrila više od milion KM za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Vlada je imenovala i Komisiju za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima – poginulim borcima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ratu 1992 – 1995. godine.

(RTVTK)

Pročitajte...