Vlada Tuzlanskog kantona u posjeti Gračanici i Doboj Istoku

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Denijalom Tulumovićem posjetiti će danas Grad Gračanicu i Općinu Doboj Istok.

Planirano je da se  u prostorijama  gradske  uprave u Gračanici održi radni sastanak sa gradonačelnikom Gračanice Nusretom Helićem i njegovim saradnicima.  Protokolom  ove posjete   planirano je  polaganje  cvijeće i odavanje  počasti na centralnom spomen obilježju šehida i poginulih boraca u Doboj Istoku , a nakon toga radni sastanak  s načelnikom Općine Doboj Istok Kemalom Bratićem. Boravak u Doboj Istoku  delegacija Vlade će  iskoristit  i za posjetu Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS u Dujama.