Zakon o unutrašnjoj trgovini FBIH

U organizaciji Ministarstva trgovine turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas će biti održan sastanak sa predstavnicima pijačnih trgovaca, vlasnika pijaca, predstavnicima nadležnih općinskih službi ,inspekcijskih organa, nadležnih za trgovinu, Porezne uprave F BIH i Federalnog ministarstva  trgovine. Na sastanku će biti govora o problemima sa kojim se suočavaju pijačni trgovci i općinske službe , nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjoj trgovini F BIH: Ovim Zakonom je propisano da svaki korisnik koji prodaje robu na pijaci mora biti registrovan kao trgovac-pojedinackod nadležnih organa.

Pročitajte...