Zasijeda GV Tuzla

Gradsko vijeće Tuzle danas je usvojilo Nacrt regulacionog plana i odluke o provođenju dijela prostorne cjeline ”Kreka” . Pred Gradskim vijećem je bila i Odluka o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o spajanju JU ”Međunarodna galerija portreta” Tuzla i JU ”Dom mladih” Tuzla u JU ”Centar za kulturu” Tuzla. Vijeće je uz ostalo, usvojilo i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period prva tri mjeseca ove godine.
Opširnije u video prilogu.

Sagovornik: Aleksandar Vujadinović, predsjedavajući GV Tuzla

Pročitajte...