Zasijedalo OV Gradačac

Općinsko vijeće Gradačac na današnjoj 14. redovnoj sjednici usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za period 01.01. – 31.03.2018. godine, kao i izmjene i dopune Budžeta Općine za 2018. godinu. Na ovoj sjednci je promijenjen i Statut Općine Gradačac.

Pročitajte...