Zasijedalo OV Kalesija

OV Kalesija usvojila je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2020. godinu. Došlo je do povećanja prihoda od 7%. Obezbijeđena su nova sredstva kojima je potrebno naći namjenu, a između ostalog pristigla su sredstva od viših nivoa vlasti.

Na današnjem zasijedanju vijećnika OV Kalesija, usvojena je izmijenjena Odluka o budžetu Općine Kalesija za 2020. godinu. Novi budžet u iznosu od 13 miliona KM u skladu je sa prilivima sredstava u budžet. Prema riječima vijećnika, došlo je do povećanja prihoda od 7%. Sredstva su preraspodijeljena i najviše su usmjerena u investicije prema Mjesnim zajednicama. Vijećnici su podržali i nekoliko izmjena u prostornim planovima općine Kalesija. Ovim će, prema riječima predsjedavajućeg, investitorima biti omogućeno prilagođavanje na poslovne zone. One su, kako dalje navodi, napravljene multifunkcionalno i modularno te se mogu mijenjati, te je investitorima omogućeno da parcele prilagode svojim djelatnostima.

Između ostalih, na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu, te Odluka o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za lokalne izbore 2020. godine.

Pročitajte...