Zasjedalo GV Tuzla: Usvojen Nacrt Budžeta za 2021. godinu

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla na drugoj redovnoj sjednici usvojili su Nacrt Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine, kao i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta za pomenuti period. Također, usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01.-30.09.2020. godine. Vijećnicu su raspravljali i o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana grada Tuzle do 2030. godine, te o izradi zoning plana rekreacione zone Šićki brod u Tuzli.

Novinarka: Devleta Brkić

Sa 25 glasova za i 5 suzdržanih vijećnici Gradskog vijeća Tuzla na danas održanoj sjednici usvojili su Nacrt Budžeta za period 01.01.-31.12.2021. godine, te Nacrt Odluke o njegovom izvršenju. Ukupna sredstva planirana u Budžetu za ovu godinu iznose 61,2 miliona maraka. U strukturi pomenutih sredstava prihodi iznose oko 51 milion, dok se razlika odnosi na neutrošena kreditna sredstva za koje je GV već utvrdilo namjenu.

– Veza sa rashodima u Budžetu su svi zakoni koji definišu nadležnost jedinica lokalne samouprave, pa i Tuzle kao grada, i strategije razvoja koju je usvojilo GV Tuzla. Našom strategijom razvoja kao komponenete razvoja Grada Tuzla jeste poboljšati i dostići viši nivo komunalne infrastrukture, zadržati i poboljšati nivo socijalne zaštite građana. U tom pravcu naš Budžet je i socijalni i razvojni, kazala je Suada Isaković, pomoćnik gradonačelnika za budžet i finansije.

Ovogodišnji Nacrt Budžeta je za oko 10 posto manji u odnosu na prošlogodišnji. Nakon usvajanja, Nacrt Budžeta ide u petnaestodnevnu raspravu, kazao je gradonačelnik Jasmin Imamović, dodajući da je procedura skraćena kako bi se Budžet usvojio u februaru.

– Sada predstoji da mi analiziramo sve diskusije vijećnika, zatim da analiziramo inicijative MZ, građana, sve što bude pristiglo u narednih 7 dana kako bismo što prije usaglasili Prijedlog Budžeta. Malo je bilo prijedloga koji su nemogući. Većina prijedloga je prihvatljiva, ali zavisno od sredstava kojim raspolažemo. Moramo se opredijeliti za prioritete i normalno da sve bude u skladu sa zakonom o budžetu i njegovim propisima, istakao je gradonačelnik Imamović.

Vijećnik Zijah Rifatbegović smatra da predloženi Nacrt Budžeta u narednom periodu od 15 dana zahtjeva aktivnost svih vijećnika, ali i ostalih učesnika u definiranju Nacrta Budžeta, da daju svoj maksimum kako bi ga unaprijedili i prilagodili realnoj situaciju budući da je pred nama godina pandemije.

– Zajedno smo u analizi došli do zaključka da moramo vrijedno raditi u narednih 15 dana kako bismo budžet prilagodili stvarnim potrebama korisnika odnosno građana, i kako bi one najugroženije kategorije u vremenu pandemije dobile najveći iznos tog Budžeta koji zasigurno njima i pripada. Naravno mora se voditi računa i o infrastrukturi, o unapređenju određenih segmenata. Vjerujemo da ćemo u narednih 15 dana konstruktivnom raspravom doći do budžeta koji će biti prihvatljiv za sve gradske vijećnike, dodao je Rifatbegović.

Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-30.09.2020. Također raspravljali su i o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana grada Tuzle do 2030. godine, te o izradi zoning plana rekreacione zone Šićki brod u Tuzli.

(RTVTK)

Pročitajte...