Zasjedalo OV Sapna – usvojen Nacrt budžeta za 2018.

Općinsko vijeće Sapna danas je usvojilo Nacrt budžeta ove općine za 2018. godinu u iznosu od 3 miliona i 55.000 KM. Javna rasprava o ovom nacrtu oji predviđa kapitalne investicije od 860.000 KM, biće održana 14. decembra. Između ostalog, vijećnici u Sapni usvojili su i Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Općine za tri kvartala ove godine.

Pročitajte...