Žene Srebrenice: „Neophodno ubrzati proces traženja nestalih i istrage o ratnim zločinima“

I ovog 11. og u mjesecu Žene Srebrenice su se okupile na Trgu slobode u Tuzli. Ukazale su na potrebu za ubrzanjem procesa traženja nestalih i kažnjavanja zločinaca  jer kako vrijeme odmiče sve je manje živih svjedoka. Od ukupno 35 000 nestalih na području cijele BiH do sada je pronađeno i identifikovano oko 27 i po hiljada.

Još se traga za više od 7 i po hiljada nestalih na području cijele BiH. Od toga oko 1600 žrtava je iz Podrinja. Žene Srebrenice protestima nastoje animirati nadležne institucije da ubrzaju proces traženja nestalih i istrage o ratnim zločinima.

Mirnom protestu Žena Srebrenice ovog jedanaestog u mjesecu pridružio se i jedan od preživjelih genocida u Srebrenici i član Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe BiH. Na sastanku sa predstavnicima udruženja nestalih prošle sedmice u Sarajevu zaključeno je da Zakon o nestalim osobama BiH iako donesen 2004. godine nije implementiran u cjelosti. Još nije formiran Fond koji bi pomagao prorodicama nestalih i udruženjima, tako da je upućena inicijativa prema Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH da se formira ekspertna radna grupa koja bi vodila proces izrade jedne cjelovite strategije rješavanja sudbine nestalih“.

Poručeno je da vlasti moraju da iznađu političku volju i osiguraju da se sve agencije uključe u proces kao i da im se na raspolaganje stave svi  potrebni resursi. Ponovo je upućen apel svima koji znaju gdje se nalaze posmrtni ostaci žrtava proteklog rata, da o tome konačno progovore i omoguće žrtvama konačni smiraj.