10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Širom svijeta danas se obilježava 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava koji slavi donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima proglašene od Ujedinjenih nacija. Prema podacima ombudsmena u  BIH ove godine značajno se smanjio broj žalbi u oblastima ostvarivanja prava u pravosuđu i upravi.

Autor:Avdo Mešanović

Stanje ljudskih prava u BiH u ovoj godini je bolje nego prethodnih godina. Barem tako kaže statistika. Ipak, ljudska prava kod nas su ugroženija u odnosu na zemlje Evropske unije ističu iz institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Prema broju žalbi statistička kada to posmatramo stanje i ostvarivanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini je na nekom zadovoljavajućem nivou. Prošle godine smo imali negdje oko 3 hiljade žalbi, ove godine taj broj nevjerovatno juče sam izvukao podatke iz naše baze. Sa jučerašnjim danom je 2.500 hiljade žalbi. Statistički posmatrano čak se smanio broj žalbi u onim odjeljenima i onim oblastima u kojim smo dosad imali zaista značajan broj žalbi prije svega odjeljenje za praćenje ostvarivanja prava u pravosuđu i upravi istakao je Ljubinko Mitrović Predsjedavajući ombudsmen BIH.

Kako je istakao ombudsmen Mitrović pandemija korona virusa je znatno uticala na kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Imali smo dosta problematičnih odluka pogotovo u onom prvom dijeli u martu mjesecu. Kad krizni štab donese odluku i zabrani kretanje svim licima starosti do 18 godina ili preko 65 godina odmah se postavlja pitanje da li je ta odluka opravdana. Naravno vi morate znati recimo da primjera radi sudije i tužioci rade do 70 godine a vi donijeli odluku da je zabran kretanja lica preko 65 odmah postavlja se pitanje kako će ti ljudi da rade.

Koliko dio političara u našoj zemlji krše ljudska prava građana, kako bi došli do određenog cilja, govori i saopćenje Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Pokreta “Majke enklava Srebrenica i Žepa” u kojem se upozorava na nastavak poricanja i negiraanja sudskih presuda za ratne zločine.

“Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, prvi je član Opšte deklaracije Ujedinjenih nacija o pravima čovjeka. Stvarnost je, nažalost, daleko od ovog principa. 25. godina nakon agresije i genocida koji je izvršen na teritoriji BiH, i dalje imamo poricanje ratnih zločina, veličanje zločinaca, omalovažavanje i sistemsku diskriminaciju žrtava rata. Hiljade predmeta ratnih zločina čeka svoj sudski epilog, dok je sve manje živih svjedoka navodi se u saopštenju.

Pročitajte...