Čuješ, vidiš, znaš – reaguj! Prijavi porodično nasilje!

Kampanja “Čuješ, vidiš, znaš – reaguj” koja je dio Projekta “Prevencija i sprečavanje porodičnog nasilja u Tuzlanskom kantonu” u završnoj je fazi. Ključnu ulogu u ovoj Kampanji, koju su provodili Udruženje građana “Vive žene” Tuzla i Uprava policije kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova,  imali su policijski službenici. Upravo po tome ova je kampanja bila specifična.

“Cjelokupnu kampanju smo kreirali, proizvodili materijal kampanje i na kraju je realizovali u stopostotnoj saradnji s Upravom policije MUP-a TK. Njihovi policijski službenici davali su prijedloge, učestvovali, bili živi akteri toga. I, dakle, svojim riječima govorili o važnosti zaštitnih mjera i važnosti zaštite porodice od nasilja” ističe Suzdina Bijedić iz Udruženja “Vive žene “ u Tuzli.

Za svaku je pohvalu činjenica da su policijski službenici Tuzlanskog kantona posvetili maksimalnu pažnju ali i uložili značajno vrijeme u ovu Kampanja. Učestvovali su u pripremnoj fazi u kojoj su analizirana ranija iskustva, potom u više edukacija o tome kako unaprijediti rad policije po pitanju primjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici te u konkretnoj uličnoj akciji “Od vrata do vrata” u okviru koje su razgovarali s građanima i u sumiranju postignutih rezultata.

“Uprava policije je uvijek spremna da učestvuje u svim preventivnim aktivnostima i sa vladinim i nevladinim sektorom, a evo kada je u pitanja naša saradnja sa “Vive ženama” mogu reći da se radi o dugogodišnjoj uspješnoj saradnji između Uprave policije i Udruženja gađana “Vive žene”, na temu borba protiv nasilja u porodici. Policija je prije svega represivni aparat, ali pored toga uvijek smo spremni djelovati i preventivno i pružiti osnovne informacije građanima, na određeni način približiti se građanima, reći im koji su to mehanizmi zaštite  i svakako apelovati na građane da u slučaju saznanja, kao što i sama kampanja kaže, ukoliko vide i čuju da pozovu i reaguju, odnosno da prijave nasilje u porodici” kaže Amra Kapidžić portparolka Uprave policije MUP-a TK.

Da je neophodno da se kontinurano radi na podizanju svijesti građana o značaju prevencije porodičnog nasilja najbolje je pokazala prošla godina kada je u Ministarstvu unutrašnjih poslova zabilježeno 30-ak prijava porodičnog nasilja više u odnosu na godinu prije. U istom periodu Tužilaštvu je upućeno manje izvještaja, a čest razlog za to je neblagovremena prijava, koja otežava prikupljanje dokaza. Zbog toga je i u Kampanji “Čuješ, vidiš, znaš – reaguj “ jedan od ciljeva bio podsjetiti građane na značaj blagovremene prijave porodičnog nasilja. Ono što ohrabruje je da je u prošloj godini podneseno više zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera.

“Kada je  pitanju 2020. godina prema nadležnom kantonalnom Tužilaštvu upućena su 143 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu nasilje u porodici. U poređenju sa 2019. godinom to je 5 izjveštaja manje. Također, mogu reći, kada su u pitanju zahtjevi za izricanje zaštitne mjere u 2020. godini bilježimo povećan broj zahtjeva. Prema nadležnim općinskim sudovima upućeno je 85 zahtjeva za izricanje 143 zaštitne mjere” ističe Kapidžić.

Udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora i zabrana vraćanja u taj prostor, zabrana približavanja žrtvi nasilja, zabrana uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju, obavezan psihosocijalni tretman, obavezno liječenje od ovisnosti i privremeno lišenje slobode i zadržavanje zaštitne su mjere koje propisuje federalni Zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Svi akteri Kampanje „Čuješ, vidiš, znaš-reaguj“ očekuju da će dosljednom primjenom ovih mjera prevenirati značajan broj slučajeva porodičnog nasilja. Inače, ova Kampanja se realizuje u okviru  Projekta „Prevencija i sprečavanje nasilja u porodici“, koji provode Udruženje „Vive žene“ iz Tuzle i Uprava policije kantonalnog MUP-a, kao dio Regionalnog projekta koji finansira Evropska unija, a realizuje organizacija UN Women.