Advokat Nedim Ademović: Sud u Srebrenici je napisao poučnu presudu

– Sretni smo što smo dobili presudu koja je odraz međunarodnih standarda, ustavnih standarda i zakona BiH. Osnovni sud u Srebrenici napisao je jako dobru presudu, poučnu koja bi trebala da se izučava kao primjer za cijelu BiH, rekao je Ademović

SARAJEVO (AA) – Advokat Nedim Ademović iz Advokatskog društva “Ademović, Nožica i partneri“, istakao je danas da je prvostepena presuda Osnovnog suda u Srebrenici u slučaju “Konjević-Polje“ poučna i da bi u budućnosti trebala da se izučava kao primjer za cijelu BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

Dodao je da je Sud je u cijelosti prihvatio tužbeni zahtjev, te tako, između ostalog, dao pravo učenicima kao i njihovim roditeljima da svoj maternji jezik nazovu bosanski jezik, da se u procesu obrazovanja koriste nastavnim udžbenicima na bosanskom jeziku, te da isti koriste u procesu obrazovanja u pisanoj i verbalnoj formi, kao i pravo na upotrebu latiničnog pisma.

“Naše Adovkatsko društvo zastupa roditelje djece iz Konjević-Polja u postupku protiv Osnovne škole ‘Petar Kočić’ i ovo je samo jedan od postupaka koji se vodi, a tiče se zabranjene diskriminacije u odnosu na prava na obrazovanje na jezičkoj i etničkoj osnovi. Prije više od četiri godine smo pokrenuli ovaj postupak i tek sada smo dobili prvostepenu presudu. Nije normalno ni za jednu pravnu države da prvostepeni postupak traje četiri i po godine. Razlog je što je ova tema, iako je u potpunosti pravna, u raljama politike i što pitanje koncepta obrazovanja u cijeloj BiH, pa tako i u Republici Srpskoj je, nažalost, prioritetno pitanje, a ne pravno“, naglasio je Ademović i nastavio:

“Sretni smo što smo dobili presudu koja je odraz međunarodnih standarda, ustavnih standarda i zakona BiH. Osnovni sud u Srebrenici napisao je jako dobru presudu, poučnu koja bi trebala da se izučava kao primjer za cijelu BiH, kako bismo jednog dana dobili multikulturalno obrazovanje za svu djecu u državi bez obzira gdje oni žive i da li su pripadnici manjine ili većine. Objašnjeno je zašto sva djeca i roditelji u cijeloj BiH, bez obzira na to da li na nekoj teritoriji predstavljaju većinu ili manjinu, imaju pravo na obrazovanje na maternjem jeziku. To podrazumijeva da djeca i roditelji imaju pravo da se djeca služe udžbenicima na maternjem jeziku, da u određenoj mjeri predavanja budu na maternjem jeziku i da se u procesu obrazovanja ravnopravno koristi latinično i ćirilično pismo.“

Ademović je kazao da što se tiče međunarodnih standarda, Ustava BiH i RS, zakona o obrazovanju na državnom i entitetskom nivou, u presudi je sve perfektno napisano.

“Preuzeti su međunarodni standardi koji u jednom pluralnom društvu kao što je BiH garantuju maksimalno prava jezičkih zajednica u smislu efektivnog prava na obrazovanje. Međutim, ti zakoni, Ustavi i međunarodni standardi se ne poštuju kada je u pitanju izvršna vlast. Organi javne vlasti, ministarstva obrazovanja i škole uvode diskriminacijske prakse koje ne dozvoljavaju norme koje su izglasane u našim parlamentima“, rekao je Ademović.

Sud u Srebrenici je, prema Ademovićevim riječima, utvrdio da djeca iz Konjević-Polja za razliku od djece srpske nacionalnosti nemaju pravo na udžbenike na bosanskom jeziku, jer u RS osim udžbenika na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu principijelno ne postoji bilo kakav drugi udžbenik, koji bi zadovoljavao prava za obrazovanje na maternjem jeziku nesrpskog stanovništva. Također je utvrđeno da se latinično pismo ne koristi, da škola predaje u potpunosti na srpskom jeziku, kao i da nacionalni sastav nastavnika i profesora ne odražava ustavni standard multietničke zajednice i da djeca imaju pravo da pohađaju nastavu na maternjem jeziku.

Ademović je posebno istakao da su svjesni da je prvostepena presuda samo prva pobjeda u pravnoj bici roditelja djece iz Konjević-Polja, te da očekuju žalbu na presudu i postupak na Okružnom sudu u Bijeljini, ali i da će ako bude potrebe slučaj odvesti i do Suda za ljudska prava u Strasbourgu.

Senad Mumunović, član Savjeta roditelja djece iz Osnovne škole “Petar Kočić” u Kravicama kazao je da su prezadovoljni presudom, te da nisu očekivali da će biti usvojeni svi tužbeni zahtjevi.

“Ovo je mali početak, ali vrlo značajan za nas povratnike u Republiku Srpsku, a vjerovatno da iste ili slične probleme imaju i povratnici u Federaciju BiH. Nadamo se da će ova presuda biti implementirana. Stojimo na raspolaganju da se to implementira. Poručio bih svim roditeljima, svim malim ljudima, da je borba za pravdu duga, ali da je dostižna. Borimo se četiri i po godine i nadam se da ćemo se izboriti za naša prava“, rekao je Muminović.

On je objasnio da njihova djeca trenutno pohađaju nastavu u Edukativnom centru u Novoj Kasabi po programu Kantona Sarajevo. Naglasio je, čim njihovi zahtjevi budu ispunjeni, djeca će se vratiti u obrazovni sistem Republike Srpske i pohađati nastavu u Osnovnoj školi “Petar Kočić“.

Pročitajte...