Od mjera podrške traže prvenstveno pomoć bh. građanima koji su zbog pandemije ostali bez posla i prihoda kako ne bi došlo do drastičnog pada potražnje, ali i direktnu pomoć proizvođačima da održe proizvodnju.

Također, posebna poruka je upućena bh. građanima da u ovoj situaciji više pažnje obrate na kupovinu domaćih proizvoda jer time značajno pomažu društvu u cjelini.

Kopredsjedavajući Odbora Predrag Miličić izjavio je na online pres-konferenciji da su peradari za sada uspjeli da održe proizvodnju i snabdijevanje tržišta.

Pojasnio je da su u toku vanrednog stanja značajno poskupili stočna hrana i transport, dok su odlukama entitetskih vlada konačne cijene proizvoda zamrznute.

Predsjedavajući Odbora Edin Jabandžić istakao je da u tom sektoru još uvijek nije bilo otpuštanja radnika, ali da peradarske firme bilježe značajne gubitke.

– Sektor zapošljava, direktno ili indirektno, oko 20.000 radnika, koji su još uvijek zaposleni, ali mnoge firme neće još dugo moći izdržati bez podrške države – rekao je Jabandžić.

Istaknuto je da se u BiH godišnje proizvodi 45 miliona brojlera za tov ili oko 65.000 tona mesa, da ima 450.000 koka nosilja koje godišnje proizvode 72 miliona jaja, a tu je i 1,8 miliona jedinki za rasplod.