Evropski dan logopedije obilježen u Tuzli predavanjem na temu ranog prepoznavanja govornih problema

U organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Javne ustanovoe predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“, Centra za rani rast i razvoj i Doma zdravlja Tuzla danas je obilježen Evropski dan logopedije. Održano je predavanje u cilju svjesnosti o ranom prepoznavanju govorno-jezičkih poremećaja.

O prednostima ranog prepoznavanja govorno-jezičkih poremećaja kod djece mnogo je toga rečeno, no nije zgoreg ponoviti, kako roditeljima tako i stručnjacima. U okviru Doma zdravlja već postoji Centar za rast i razvoj sa logopedom, educiranim za rano prepoznavanje ovog problema. Tako da se djeca od treće godine uključuju u taj centar, ponajviše zahvaljujući i radu pedijatara, koji prvi prepoznaju problem te mališane upute logopedu. U skladu s tim, na evorpski dan logopedije, u prostorijama ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše Dijete“ u Tuzli, održano je  predavanje na temu „Rano otkrivanje i prevencija govorno-jezičkih poremećaja“ za stručnjake i roditelje.

U javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše Dijete“ rade tri logopeda, dva pedagoga psihologa i dva somatopeda, zbog čega se ovom problemu prilazi sa posebnom pažnjom, kroz saradnju sa već spomenutim centrom  za rast i razvoj.

Pored ove dvije ustanove, u obilježavanju ovog dana učestvovao je i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, čiji su studenti dijelili prikladne brošure sa pojašnjenjima šta je logopedija, ko su logopedi i gdje rade. Sve sa ciljem konkretne i blagovremene pomoći djeci.