Haag: Pretres po žalbi u postupku protiv Vojislava Šešelja 13. decembra

SARAJEVO (AA) – Pretres po žalbi u postupku protiv Vojislava Šešelja zakazan je za 13. decembar, u skladu s Nalogom o rasporedu koji je izdalo Žalbeno vijeće Mehanizma za međunarodne krivične sudove (Mehanizam ili MMKS), javlja Anadolu Agency (AA).

Pretres će početi uvodnim izlaganjem predsjedavajućeg sudije, nakon čega će uslijediti usmena argumentacija Tužilaštva i Šešelja u vezi sa žalbom, u slučaju da Šešelj prisustvuje pretresu. Branilac u pripravnosti je već imenovan kako bi se obezbedilo da Šešeljeva proceduralna prava budu poštovana, u slučaju da on odluči da ne prisustvuje pretresu.

Pretresno vijeće III Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je 31. marta 2016. Šešelja oslobodilo krivice po svih devet tačaka optužnice kojom su mu stavljani na teret zločini protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja.

Optužnicom se navodi da je Šešelj, između ostalog, počinio ove zločine uključujući i kroz učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj prisilno uklanjanje većine nesrpskog stanovništva iz dijelova Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine u Srbiji.

Tužilaštvo je 2. maja 2016. godine Mehanizmu podnelo svoju najavu žalbe na presudu Pretresnog vijeća MKSJ. U skladu s članom 2(2) Prelaznih odredbi, Mehanizam je nadležan za žalbene postupke proistekle iz predmeta vođenih pred MKSJ za koje je najava žalbe podnesena 1. jula 2013. ili nakon tog datuma.

Pročitajte...