Napravljeno novo korito na rijeci Tinji

U sklopu Regionalnog projekta regulacije vodotoka na području Tuzlanskog kantona, napravljeno je novo korito na rijeci Tinji, u mjestu Bare u Srebreniku.  Na ovaj način spriječeno je potencijalno izlijevanje vode iz svog korita. Vrijednost realizovanog projekta je oko 2 miliona KM, a u budućnosti plan je napraviti i šetalište pored  rijeke.

Autor: Dino Dropić

U proteklih nekoliko godina u Srebreniku su realizovane aktivnosti na izgradnji novog korita rijeke Tinje. Radovi su počeli početkom februara prošle godine, a projekat je završen prije roka. Urađeno je novo korito dužine jednog kilometra.  Ukoliko bi došlo do elementarnih nepogoda, stanovnici na ovom području ne treba da strahuju od potencijalnog izlijevanja vode iz svog korita.  

“ Mi imamo sada kontrolisanu, hajmo reći kontrolisani tok rijeke Tinje kroz ovo područje općine Srebrenik. Faktički mi imamo sada situaciju gdje više nemamo strah od toga da će doći do izljevanja, bar na ovom području općine Srebrenik, izljevanje rijeke iz samog korita. Ja vam mogu reći da je izvođač završio, kompletirao radove, osim manjeg dijela, a to nije opet razlog ni izvođač ni situacija na terenu. To se tako desilo, ali to je minorno u odnosu na ono šta je ugovoreno”, rekao je Enes Kovačević šef stručnog nadzora na projketu regulacije rijeke Tinje.

Projekat regulacije rijeke Tinje jedan je od većih finansijskih projekata u Srebreniku.  Za realizaciju izdvojeno je oko 2 miliona KM.  U budućnosti cilj je  napraviti i šetalište pored korita rijeke, kako bi se proširila gradska zona Srebrenika, ali i pružila prilika građanima da šetaju i uživaju pored same rijeke.

“Prije nekoliko godina mi smo morali  otkupiti privatno zemljište kako bi se izgradila nova trasa, a zatim i naravno sa višim nivoima vlasti pokušati obezbijediti sredstva za izgradnju nove trase. Zahvaljujući angažmanu agencije za vodno područje rijeke Save, zahvaljujući novcima Evropske unije, mi smo evo kao što vidite uspjeli da realizujemo mogu reći za srebrenik jedan od najvećihj projekata u posljednjih nekoliko godina, koji premašuje cifru negdje oko 2 miliona KM. Kao i svaki projekti, uvijek imaju svojih problema. Međutim kada se vidi rezultat na kraju ti problemi se brzo zaborave. Mi sad imamo potpuno novu trasu korita rijeke Tinje. Nadamo se da ćemo uskoro imati jednu šetnjicu pored ovog korita, tako da ćemo kultivisati ovo područje i proširiti gradsku zonu grada Srebrenika”, istakao je Adnan Bijelić koordinator na projektu regulacije odnosno izgradnje novog korita rijeke Tinje.

Osim Srebrenika, u regionalni projekat regulacije vodotoka na području TK-a uključene su i općine Sapna, Kladanj i Lukavac.