Zbog pandemije ivesticije u Federaciji bit će podržane kroz saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama

Prema projekcijama Federalne Vlade očekuje se da će pad prihoda od direktnih poreza iznositi 315 miliona maraka. S obzirom da je riječ o prihodima iz kojih se finansiraju penzije i zdravstvo, taj novac treba nadoknaditi iz Budžeta. Na taj način održaće se isplata penzija, civilnih invalidnina, neće biti umanjena ni izdvajanja za borce. Restrikcije u ukupnom iznosu od oko 300 miliona maraka planirane su na ulaganjima u ceste, platama, metarijalnim sredstvima, tekućem održavanju, te investicionom održavanju. Ipak, neki projekti, poput gradnje Bloka 7 neće biti zaustavljeni, pripremni radovi se odvijaju planiranom dinamikom, dolazak kineskih izvođača očekuje se po smirivanju pendemije.