Početak izgradnje zgrade za smještaj korisnika kolektivnog centra u Tuzli

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac, federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Edin Ramić i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović ozvaničit će u ponedjeljak početak radova na izgradnji zgrade socijalnog stanovanja u Tuzli, a koja se gradi u sklopu projekta “Zatvaranja kolektivnih centara – CEB II”.

Riječ je o izgradnji zgrade sa 66 stanova u Tuzli, na lokalitetu Solina, gdje će biti smještene osobe koje sada žive u kolektivnom centru Mihatovići.

Ukupna vrijednost radova iznosi gotovo četiri miliona KM, a rok za završetak radova je 420 kalendarskih dana.

Kroz projekat CEB II osigurana su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Evrope za zatvaranje 121 kolektivnog centra, u kojima danas živi više od 7.200 građana BiH. Za tu namjenu bit će osigurano 2.600 stambenih jedinica u 82 zgrade i objekta u 45 općina i gradova u BiH. Na taj način će biti zatvoreni svi kolektivni centri u RS i Brčko Distriktu i više od 76 % u FBiH.

U ovoj godini planiran je početak izgradnje ili rekonstrukcija ukupno 20 zgrada socijalnog stanovanja sa 836 stanova.

Pročitajte...