Potpisan Memorandum o razumijevanju o saradnji u borbi protiv korupcije

Predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona i Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini danas su potpisali Memorandum o razumijevanju o saradnji u borbi protiv korupcije. Opredjeljenje Vlade Tuzlanskog kantona je transparentan rad i borba protiv korupcije, te ovaj Memorandum predstavlja još jednu aktivnost kojim se pokazuje i iskazuje spremnost i odlučnost Vlade Tuzlanskog kantona da se poduzmu sve moguće mjere da bi se korupcija smanjila na najmanju moguću mjeru. Još jedna značajna stavka je otvaranje mogućnost za formiranje Ureda za borbu protiv korupcije kazao je premijer Irfan Halilagić.

„Nastavak je to našeg pravca djelovanja kojeg smo kao Vlada zatekli i nastavljama kada je u pitanju ova oblast i formiranje Ureda za borbu protiv korupcije i vjerujemo da će ovaj memorandum i ovo što smo danas imali priliku razgovarati i dogovarati biti vjetar u leđa Vladi TKda ove procesenastavimo kako bismo u konačnici uspostavili sam Ured i stavili ga u puni kapacitet“, kazao je Irfan Halilagić, premijer TK.

Borba protiv korupcije je jedna od bitnijih stvari u Vladi Sjedinjenih Američkih Država koja je spremna da pomogne svakoj Vladi u zemlji koja želi da se bori protiv korupcije, kazali su predstavnici Američke ambasade u BiH.

„Ovdje smo da pomognemo novouspostavljenom Uredu za borbu protiv korupcije u TK.Važno je da čestittamo Vladi na napretku koji je napravila do sada.  Mi još uvijek analiziramo Zakon o sukobu interesa i Zakon o Javnim nabavkama. Sve su to bitni zakoni za borbu protiv korupcije. Mislim da ima dosta ljudi sa dobrim idejama, al nam je trenutno potrebna verzija koju sada imamo da krenemo dalje“, kazao je Stefen Glaser, predstavnik Američke ambasade u BiH.

Državni službenici će biti rukovodioci Ureda za borbu protiv korupcije. I ostali zaposlenici će biti imenovani u državne službenike, navodi ministrica pravosuđa i uprave TK. Kaže da je to bio jedan od načina kako bi se preduprijedile eventualne smjene rukovodećih državnih slubenika, odnosno rukovodioca Ureda.

„Zato imamo ovaj mali zastoj u imenovanju rukovodioca Ureda za borbu protiv korupcije što to radi Agencija za Državnu službu F BiH. Znamo da su tu malo usporene procedure. Mislimo da kada dođemo do kraja te procedure imat ćemo kvalitetnije rješenje nego da smo to učinili na neki drugi način“, pojasnila je Senada Dizdarević, ministrica pravosuđa i uprave TK.

Ured za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona biće treći čiju je uspostavu pomogla Američka ambasada u BiH.

Pročitajte...