“Prevencija korupcije”- naziv tribine koju je u Tuzli organizirao OSCE BiH

Misija OSCE-a u BiH organizirala je danas u Tuzli edukaciju o temi „ Prevencija korupcije“ koja je bila namijenjena osobama koje su u institucijama pod nadležnosti TK, zadužene za borbu protiv korupcije. Tokom predavanja naglašeno je da je nedavno provedena anketa medju zaposlenicima pomenutih institucija pokazala da se 20 % njih susrelo sa nekim od oblika korupcije.