Saniranje posljedica pandemije: Pomoć malim i srednjim poduzećima u vrijednosti 56 miliona eura

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je jučer sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH Emanuelom Salinasom ugovor o zajmu u vrijednosti 56 miliona eura. Ugovor je potpisan u okviru Projekta pružanja podrške za oporavak mikro, malih i srednjih poduzeća za saniranje posljedica pandemije koronavirusa. Sredstva će biti plasirana posredstvom razvojnih banaka u oba entiteta. Ekonomski analitičari smatraju da se radi o značajnoj pomoći mikro biznisima, budući da su podnijeli najveći teret posljednje recesije.

Novinarka: Devleta Brkić

60 posto sredstava pripast će Federaciji BiH, odnosno 33,6 miliona eura, dok će bosanskohercegovačkom entitetu RS biti raspoređeno 40 posto odnosno 22,4 miliona eura. Prema mišljenju ekonomskog analitičara Admira Čavalića radi se o vrlo bitnim sredstvima koja će se trošiti namjenski putem kreditnih plasmana, a koja su prije svega namijenjena malim i srednjim preduzećima koja su imala određenih problema u poslovanju tokom COVID-19 recesije.

– Bitno je da država, državni nivo povlači što više sredstava prije svega EU, ali i nekih drugih, kako bi mogli da to plasiramo u domaću privredu i na taj način pokušamo doprinjeti ekonomskom oporavku. Bitno je da vratimo taj optimizam kod potrošača ali svakako i kod privrednika da putem investiranja. Povoljna kreditna sredstva su upravo dobar način za navedeno, istakao je Čavalić.

Uslovi zajma su povoljni uz rok otplate 15 godina uključujući pet godina grace perioda. Implementator projekta u Federaciji BiH su Razvojna banka FBiH i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, putem kojih će biti financirane aktivnosti poduzeća koja budu ispunjavala određene uslove. Čavalić smatra da će glavni kriterij vjerovatno biti da li i je koliko preduzeće pretrpjelo štetu uzrokovanu pandemijom, te da li redovno ispunjava svoje fiskalne obaveze.

– Ono što je bitno, vođeni ranijim nekim plasmanima, jeste da dođe do što manje zloupotrebe sredstava, da sredstva zaista idu onima kojima su potreebna po fer i transparentnom osnovu, a ne da se plasiraju onima koji su bliski vlasti i slično, dodao je Čavalić.

Prema analizama i istraživanjima ekonomskih stručnjaka najveći teret COVID-19 recesije upravo su podnijela mala i srednja preduzeća, naročito mikrobiznisi, koji čine stub bosanskohercegovačke ekonomije.

– Zašto je to tako? Jednostavno nisu otporni na ovakve krize, na bilo kakve ekonomske krize i uglavnom najveći broj otpuštanja se dešavao u ovoj kategoriji preduzeća, za razliku od velikih preduzeća koja su se pokazala dosta stabilnijm u ovakvim situacijama, istakao je ekonomski analitičar Admir Čavalić.

Podsjećamo, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je jučer sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH ugovor o zajmu u vrijednosti 56 miliona eura. Ugovor je potpisan u okviru Projekta pružanja podrške za oporavak mikro, malih i srednjih preduzeća za saniranje posljedica pandemije koronavirusa.

(RTVTK)

Pročitajte...