SDP BiH ima plan za pravosuđe i sigurnost

Kako se navodi u saopštenju za javnost, SDP BiH ima plan za pravosuđe i sigurnost. Odlučni smo u namjeri da sprovedemo svoja obećanja u djela i da se konačno obračunamo sa političkom korupcijom. Kazniti ćemo zloupotrebu i nesavjestan rad političara i službenika. Kazne  ćemo povećati, a sve u korist poštenih ljudi koji će konačno i javno vidjeti da se kriminal ne isplati. Neki od naših projekta u Planu 10 su: nestranačka, stručna i profesionalna policija, efikasnije i pravednije pravosuđe, istjerati politiku iz policije i obavještajnih službi, boljim upravljanjem zatvora smanjiti broj povratnika u činjenju krivičnih djela, oružane snage će biti po standardima NATO-a, Pouzdan sistem zaštite i spašavanja ljudi i imovine, jačanje aktivne uloge medija, njihova autonomija i neovisnost. Cilj SDP-a BiH je spriječiti korupciju, odnosno, upravljati njezinim rizicima u javnoj upravi, jedinicama lokalne samouprave, javnim tijelima, privrednim društvima u kojima država ima vlasničke udjele, privatnom i neprofitnom sektoru. SDP BiH nudi pravedno upravljanje i sigurnu državu za sve nas, stoji u saopštenju  KO SDPBiH Tuzla.