Skupština RMU “Banovići” usvojila izvještaj o poslovanju RMU za prošlu godinu

Danas je održana sjednica Skupštine Rudnika mrkog uglja “Banovići” na kojoj je usvojen izvještaj o poslovanju ovog rudnika za prošlu godinu. Uz izvještaj o radu podržan je i finansijski izvještaj te izvještaj nezavisnog revizora. Podržana je i Odluka o rasporedu dobiti za prošlu godinu.

Prema izvještaju o poslovanju RMU “Banovići” prošla godina završena je sa pozitivnim finansijskim poslovanjem uz dobit od oko 670 hiljada KM. Prihodi Rudnika su u tom periodu bili veći od 145 miliona KM, dok su rashodi iznosili 144 miliona.

– Kada su u pitanju planovi proizvodnje, ostvareni su izuzetno dobri rezultati na otkrivci, koja je bila planirana u iznosu od 12 miliona m³ čvrste mase, međutim ostvarena je oko 12 miliona i 390 hiljada m³. Kada je u pitanju proizvodnja, odnosno plasman samog uglja i to je znatno povećano u odnosu na 2019. za 26 hiljada tona – kaže Edin Kurtić, predsjednik NO RMU “Banovići”.

I u prošloj godini najveći kupac banovićkog uglja bila je EP BiH, gdje je plasirano 69 posto proizvedenog uglja. Muhamed Zornić, jedan od dioničara RMU “Banovići”, pitao je Menadžment da li je ugašen požar u jami “Omazići” koji je buknuo 28. marta.

– 25.06. je definitivno ugašen požar u jami Omazići i mi očekujemo u naredna dva dana da će federalni inspektor moći da izvrši uviđaj o nastalom požaru, a članovi štete i štab nastavljaju sa sanacijom podzemne ekspoatacije da bi doveli u funciju nesmetan rad – naglašava Fadil Kudumović, v. d. direktora RMU “Banovići”.

Zbog požara u jami Omazići trenutno sva proizvodnja se odvija na površinskim kopovima Turija i Grivice, ističe Kudumović.

– Nastojat ćemo da ispunimo svoje planove. Potpisali smo jedan ugovor sa EP BiH, gdje na je u ovom periodu smanjena količina isporuke za TE, ali mi to pokušavamo da nadomjestimo. Pokušavamo vratiti kupce prvenstveno iz Srbije.

Na sjednici Skupštine dioničara RMU “Banovići” donijeta je i odluka o rasporedu dobiti za 2020. godinu.

Pročitajte...