Da li su solarne elektrane isplativa investicija?

Korištenje energije Sunca dobija sve više na značaju u Bosni i Hercegovini. Osim što ovaj oblik proizvodnje energije nema negativan uticaj na okoliš, instaliranje solarnih panela i fotonaponskih modela za investitore donosi ekonomske benefite. Elektoprivreda BiH kao najveći poroizvođač električne nergije u našoj zemlji intenzivno radi na razvoju solarnih parkova. Trenutno su aktivna tri velika projekta, to su fotonaponske elektrane na rudničkim kopovima i odlagalištima šljake i pepela.

Istraživanja su pokazala da solarna energija ispušta mnogo manje stakleničkih gasova nego fosilna goriva, odnosno da ima manji uticaj na klimatske promjene u odnosu na ostale neobnovljive izvore energije. Brojne su prednosti solarne energije, ali kao najznačajnija karakteristika je smanjenje troškova električne ili toplotne energije. Kako nam je kazao Mirza Kušljugić, profesor sa Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli u narednom periodu moguće je očekivati poskupljenje električne energije. To će, dodaje, firme dovesti u položaj da ozbiljno razmišljaju o postavljanju solarnih panela, kako bi proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora zaštitile svoju konkurentbnost.

– U toku je izmjena zakona o obnovljivim izvorima energije, gdje treba definisati tu kategoriju tzv. proizvođača za vlastitu potrošnju, i mislim da to treba definisati i za domaćinstva i za javne objekte, i za komercijalne, industrijske objekte, male i srednje firme kako bi se ta distribuirana proizvodnja maksimalno stimulisala. Nama ta energija treba, nama kao BiH sl.pet godina će trebati ta energija. Normalno da u TK postoj prostori koji su pogodni za izgradnju velikih solarnih elektrana, naglašava profesor Kušljugić.

I Elektroprivreda BiH kao najveći proizvođač električne energije u našoj zemlji vrlo intenzivno radi na razvoju solarnih parkova.

– Trenutno su aktivna tri velika projekta na kojima radimo, to su fotonaponske elektrane na našim rudničkim kopovima i odlagalištima šljake i pepela u rudniku Gračanica, u rudniku Kreka na dvije lokacije i to su solarne elektrane koje imaju snagu preko 40 megavata. Trenutno se radi na rješavanju administrativnih pitanja prostorno-planskih pretpostavki za izgradnju tih objekata i mi očekujemo da u naredne dvije/tri godine EP može završiti tri do četiri solarna parka, kazao nam je Senad Salkić, direktor za kapitalne investicije JP Elektroprivreda BiH.

Profesor Kušljugić ističe da izgradnja solarnih elektrana svakim danom postaje sve jeftinija i isplativija.

– Cijene padaju eksponencijalno, tako brzo da uopšte više nema pitanja. Svugdje u našem okruženju solarne elektrane su najjeftiniji izvor proizvodnje električne energije. U nekim područjima su čak jeftinije i od rad postoijećih elektrana.

Direktora za kapitalne investicije JP Elektroprivreda BiH pitali smo u kojem periodu mogu očekivati povrat investicije u solarne parkove?

– Mi računamo da EP sa svojim kapacitetima i izgradnjom takvih objekata investicije može vraćati u periodu od 9 do 11 godina, ali ovdje je i stvar opredjeljenja kompanije da se okrene obnovljivim izvorima energije čemu se okreće i cijeli svijet, i čemu nas usmjeravaju i evropske direktive i pravila i propisi za izgradnju, i mi nemamo drugog izbora nego graditi obnovljive izvore energije, poručio je direktor Salkić.

Podsjetimo, prva solarna elektrana u BiH otvorena je u martu 2012. godine u Kalesiji.

(RTVTK)

Pročitajte...