Srebrenica-Održana sastanak Organizacionog odbora za obilježavanje genocida nad Bošnjacima

Ovogodišnja, 26.godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, bit će obilježena, kao i prethodne godine, u specifičnim uslovima pandemije. Sa prvog sastanka Organizacionog odbora najavljeno je pismo Valentinu Incku da donese Zakon o zabrani negiranja genocida. Konkretan program ovogodišnjeg obilježavanja genocida nad Bošnjacima u Srebrenici biće utvrđen na narednim sastancima organizacionog odbora. Najavljeno je i niz sadržaja u okviru samog Memorijalnog centra Potočari, a koji prethodnih godina nisu bili organizovani.


U Memorijalnom centru Potočari održan je sastanak Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima. Predsjednik Organizacionog odbora je Hamdija Fejzić, imenovani su i predsjednici pododbora koji će imati svoje aktivnosti u pripremi 26. godišnjice genocida nad Bošnajcima .

-Imajući u vidu efikasnost u radu, shodno dosadašnjem iskustvu, određene pododbore smo, zbog sličnih aktivnosti, spojili. Tako da aktivnosti nisu ukinute, ali su spojene u jedan pododbor, tako da ovaj organizacioni odbor broji manje ljudi, a sve u cilju bolje efikasnosti, kaže Hamdija Fejzić, predsjednik Organizacionog odbora.

U organizacionom odboru su svjesni specifilnih uslova obilježavanje 26.godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. S tim  u vezi, podsjećaju i da je četvrt stoljeća od genocida, prošle godine, također, obilježen u uslovima pandemije.

-Nadam se da ćemo i ove godine odraditi i dati svoj maksimum, da to bude na zadovoljavajućem nivou. Na taj način šaljemo poruku međunarodnoj zajednici da obrati pažnju na ono što je obećano, šaljemo poruku Valentinu Incku, koji je obećao da će da donese Zakon o zabrani negiranja genocida. Sa ovog sastanka uputićemo mu i dopis kako bismo ga na to podsjetili, napominje Fejzić.

Munira Subašić, predsjednica Pokreta “Majke enklava Srebrenica i Žepa”, također, ističe obavezu zabrane negiranja genocida:

-Da podsjetimo Visokog predstavnika da Zakon o zabrani negiranja genocida mora donijeti u svom mandatu. Ništa nije uradio za žrtve, bar bi to trebalo da uradi.

U Udruženju “Majke enklava Srebrenica i Žepa” napominju da bi bilo važno održati veliku konferenciju, čiji rad bi se odvijao u tri sesije.

-Da govore Srebreničani koji su uspješni širom svjeta. Druga, da govore ljudi koji su pomogli Srebrenici, da bude ovo što jest. Dok bi na trećoj govorile žrtve. Međutim, zbog korona virusa, ne može se ništa unaprijed planirati, vidjećemo, ima još vremena, naglašava Munira Subašić, predsjednica Udruženja “Majke enklava Srebrenica i Žepa”.

Konkretan program ovogodišnjeg obilježavanja genocida nad Bošnjacima u Srebrenici biće utvrđen na narednim sastancima organizacionog odbora. Najavljeno je i niz sadržaja u okviru samog Memorijalnog centra Potočari, a koji prethodnih godina nisu bili organizovani.

 

 

 

Pročitajte...