Šta penzionerima znači jednokratna podrška?

U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je počela isplata julskih penzija i jednokratne novčane podrške penzionerima. Iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidskog osiguranja da je za isplatu penzija potrebno 233 miliona KM, dok je za isplatu jednokratne novčane podrške iz Budžeta FBiH izdvojeno više od 41,7 miliona KM.

Podrška u iznosu od po 120 KM isplaćena je korisnicima penzija koji ostvaruju pravo do visine zagarantovane penzije i zagarantovanu penziju, dok je po 100 KM isplaćno korisnicima penzija koji ostvaruju pravo iznad visine zagarantovane penzije. Na Tuzlanskom kantonu danas su penzije i jednokratna pomoć isplaćene za oko 76 hiljada penzionera. Jedan od njih je i Asim Pašić. O godinama ne želi da priča, ali kaže da pandemija sa kojom se još borimo, za mnoge penzionere značila dodatne troškove. Za jednokratnu podršku kaže…

– Dobro će nam doći, ali će se brzo potrošiti.

Gospođa Zenaida ističe da su penzije niske i da jedva pokrivaju osnovne potrebe a sve veće cijene osnovnih životnih namirnica… Za nju je podrška od Vlade FBiH, pomoć….

– Dajemo mi novce i za lijekove. Mi penzioneri plaćamo reodvno obaveze i onda što ostane.

A ostane malo, potvrđuje i penzionerka Fahira Hadžihasanović, jer su cijene većine proizvoda u proteklom periodu narasle. Novac koji će dobiti uz julsku penziju kaže da je sadaka.

– Ovo je katastrofa. Ovo je sramota. Ovo nema smisla. Makar penzioneru ne treba povećavati. Makar na njih neka pogleda neko – dodaje.

Novac za isplatu jednokratne novčane podrške, u iznosu većem od 41,7 miliona KM, osigurana su u Budžetu FBiH za 2021. godinu, a isplaćena su na osnovu Uredbe o jednokratnom novčanom iznosu penzije kao podrška penzionerima u Federaciji BiH, koju je Vlada Federacije donijela 16. jula ove godine s ciljem poboljšanja materijalnog položaja korisnika penzije, a radi dodatnih troškova zdravstvene zaštite koji su nastali kao posljedica pandemije virusa COVID 19.