Stižu priznanja tvorcu ”Piljić metode”

”Piljić metoda” je poluinvazivni hirurški metod kojeg je patentirao prof. dr. Dragan Piljić koji sa svojim timom ovu metodu primjenjuje na UKC Tuzla već desetak godina. Riječ je o tretmanu stomačne aneurizme. Nakon što je u indeksiranom časopisu u Japanu objavio članak u kojem je opisao praksu koju provodi u operacionim salama Klinike za kardiovaskularne bolesti u Tuzli, ova metoda je primjenjiva svuda u svijetu, upravo po nazivu ”Piljić metoda”.

U proteklih 140 godina u savremenoj hirurgiji i općenito medicini, tek je 40-tak imena koja su upisana u zvaničnu nomenklaturu, a da u sebi sadrže vlastitu imenicu, obično po imenu ili prezimenu tvorca određenog postupka ili zahvata. Upravo se među takve upisalo i jedno tuzlansko prezime, ”Metoda Piljić”, a koja potiče od specijaliste opće hirurgije, subspecijaliste vaskularne i subspecijaliste kardiohirurgije, prof. dr. Dragana Piljića. Posrijedi je riječ o tretmanu stomačne aneurizme koji je doprinio manjoj invazivnosti i bržem oporavku pacijenta. Uz rez ne duži od 10 centimetara, drugačiji je i prodor do organa koji se hirurški tretira. Profesor Piljić sa svojim timom, ovu metodu primjenjuje na Klinici za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla proteklih desetak godina, ali je na međunarodnoj sceni ona jači odjek imala objavom profesorovog članka u japanskom indeksiranom časopisu. Sada je dostupna hirurzima u svijetu. Inovacije u hirurgiji prepoznate su, pa je prof. Piljić već ponio priznanje ”Večernjakov pečat” kojeg dodjeljuje hrvatski ”Večernji list”, a vrlo brzo bi trebao primiti još jedno gdje je izabran među 194 kandidata. Riječ je o priznanju ”Stvaratelji za stoljeća”, a koje bi mu trebalo biti uručeno u Dubrovniku.