Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona nije reprezentativni Sindikat u Tuzlanskom kantonu

Vlada je danas usvojila Informaciju o organizaciji štrajka članova Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK. Povodom štrajka, kojeg je Skupština Saveza i Glavni odbor Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK zakazala za 6. novembar, Vlada je danasnjim Zaključkom podržala tužbu tužitelja Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla sa prijedlogom za određivanje sudske mjere osiguranja, protiv tuženog Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, radi utvrđivanja nezakonitosti i zabrane organizovanja i provođenja štrajka članova ovog sindikata u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, jer Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona nije reprezentativni Sindikat za područje djelatnost i zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona i ne može organizovati i provoditi štrajk u vezi sa kolektivnim pregovaranjem i donošenje Kolektivnog ugovora za područje djelatnosti zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona i reprezentativni Sindikat za područje djelatnosti zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, a to je Nezavisni strukovni Sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu, su nakon okončanja pregovora, kao jedini kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, zaključili novi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području našeg kantona, i Vlada Tuzlanskog kantona je nakon stupanja na snagu istog ispunila sve svoje preuzete obaveze. Novim Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona, značajno je poboljšan standard svih zdravstvenih radnika na području Tuzlanskog kantona, a posebno doktora medicine i stomatologije

u odnosu na zaposlene u svim drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Budući da zaključeni Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona ističe u februaru 2018. godine, Vlada je danas preporučila Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona da, prava u vezi sa kolektivnim pregovaranjem, crpe iz člana 138. stav 5. Zakona o radu.

Pročitajte...