Svjetski dan prve pomoći obilježili su danas u Gradačcu predstavnici  Federalnog i Kantonalnog crvenog križa sa partnerima iz sistema zaštite i spašavanja

   Održane su dvije vježbe, evakuacija i zbrinjavanje povrijeđenih učenika škole uslijed zemljotresa a druga na jezeru Vidara, gdje su timovi evakuisali vodenim putem i zbrinjavale ugroženo stanovništvo pružanjem prve pomoći. Opširnije u prilogu.

Pročitajte...