Tuzla-Nastavak skupštinskog zasijedanja

U Tuzli je održan nastavak 51.sjednice Skupštine TK. Usvojen je Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli u prošloj godini, kao i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zaštiženi pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2017.godinu. Jednoglasno je prihvaćen Izvještaj o reviziji učinka na temu “Upravljanje tekućom rezervom u javnom sektoru u F BiH“ za period 2011.-2014. godina i Programa mjera za otklanjanje propusat i nepravilnosti u upravljanju tekućom rezervom u TK a koje je konstatovao Ured za reviziju institucija Federacije BiH. Prihvaćena je i Informacija o stanju u oblasti kulture u prethodnoj godini.