U martu prodaja ”Aide” i Kompleksa Muška voda

U martu će na prodaju biti ponuđena dva preduzeća koja su u stečaju. Riječ je o pogonu ”Aide” u Tuzli i kompleksu ”Muška voda” u Kladnju. Za prvi se objekat zna da će prodaja biti održana u prvoj martovskoj sedmici po cijeni od 3,8 miliona KM, dok bi prodaja ”Muške vode” trebala biti obavljena u drugoj polovici marta za iznos od 2,7 miliona KM.
U nekadašnjem obućarskom gigantu ”Aidi”, stečaj je pokrenut prije dvije godine. Do sada je održano desetak različitih prodaja. Konkretno, preostalo je prodati pogon u Tuzli, kao još jedini ”Aidin” objekat koji nije unovčen. Na prodaji će biti 5. marta. To je već sedmi pokušaj. Ima interesa potencijalnih novih vlasnika, ali stečajni upravitelj, Mehmed Krainović pretpostavlja da oni čekaju da se cijena imovine umanji. Zaintresiranih je bilo i u slučaju Kompleksa ”Muška voda” u Kladnju koji je također u stečaju. Stečajna upraviteljica, Asima Pračić navodi kako su sami pokušali stupiti u kontakt sa nekim bosanskohercegovačkim internacionalnim sportistima i ponuditi im kompleks na prodaju. Obično je ograničavajući faktor bio pristupni put do ovog turističkog bisera. U slučaju kompleksa Muška voda još nije preciziran datum prodaje, ali se zna da će biti oko 20. marta. Čekaju saglasnot suda na tekst i objavu oglasa. Ukoliko prodaje uspiju, novac će ići povjeriteljima. U slučaju ”Aide” već se zna da će novac prioritetno ići u fondove za PIO i zdravstveno osiguranje. Na taj će način biti povezan radni staž, a što je direktna korist za bivše radnike.

 

Pročitajte...