U Živinicama održan sastanak sa potencijalnim korisnicima usluga sanitarnog odlaganja komunalnog otpada u regionalnu deponiju “Eko-Sep”

Ministar za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zvjezdan Karadžin, u saradnji sa Javnim preduzećem „Eko – sep“ danas je u Živinicama održao sastanak sa svim potencijalnim korisnicima usluga sanitarnog odlaganja komunalnog otpada. Ovom prilikom predstavljeni su uslovi odlaganja otpada po završetku izgradnje deponije.

Opširnije u video prilogu.