Udruženje HO Horizonti: Iako je ženama jednakost pred zakonom zagarantovana,u BiH žene nemaju jednaka prava i mogućnosti kao i muškarci

U okviru globalne kampanje „16 dana aktivizma“ Udruženje Horizonti još jednom želi skrenuti pažnju javnosti na kršenje ženskih prava, na neravnopravno učešće u javnom i političkom životu u BiH i procesima donošenja odluka. Iako im je zakonom garantovana jednakost, žene u BiH nemaju jednaka prava i mogućnosti kao i muškarci, rečeno je na press konferenciji Udruženja Horizonti i Ženske lobi grupe Tuzla.

 

Pročitajte...