VSTV: Sudska nagodba kao jeftiniji i brži način rješavanja sudskih sporova

– Iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH poručuju kako je sudska nagodba brži i jeftiniji način rješavanja sudskih sporova koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu. Građani i građanke Bosne i Hercegovine čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima imaju priliku svoj predmet riješiti sudskom nagodbom u skraćenom postupku, u periodu od 21. septembra do 2. oktobra, u okviru Sedmice sudske nagodbe

SARAJEVO (AA) – Građani i građanke Bosne i Hercegovine čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima imaju priliku svoj predmet riješiti sudskom nagodbom u skraćenom postupku, u periodu od 21. septembra do 2. oktobra, u okviru Sedmice sudske nagodbe.

Iz Visokog sudskog i tužilaćkog vijeća BiH poručuju kako je sudska nagodba brži i jeftiniji način rješavanja sudskih sporova koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu. Na ovaj način, stranke i sud pošteđeni su dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta i eventualnog drugostepenog postupka te se izbjegavaju brojni dodatni troškovi redovnog sudskog postupka, prenosi Anadolu Agency (AA).

Sedmice sudske nagodbe se organizuju na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u svim sudovima u BiH, s ciljem rješavanja većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.

“Stranke koje su zainteresovane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom, obratiti svom sudu ili postupajućem sudiji, te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudija će, u skladu sa prijedlogom i voljom stranaka i odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka, nastojati da se spor riješi nagodbom”, navode iz VSTV-a.

U sudskoj praksi BiH ovaj način mirnog rješavanja nije dovoljno iskorišten, ali predstavlja efikasan način rješavanja svih vrsta predmeta parničnog i vanparničnog postupka, naročito predmeta koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radnih sporova, isplatu dugova i naplatu potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i drugo.

Poručuju i da stranke sudsku nagodbu mogu sklopiti uvijek, neovisno o vremenu održavanja Sedmica sudske nagodbe.

Sedmice sudske nagodbe realizuje VSTV BiH u saradnji sa svim sudovima u BiH.