“Zadržati nivo i redovnost isplate socijalno ugroženim” prioritet resornog Kantonalnog ministarstva

Jedan od prioriteta kantonalnog Ministarstva za rad i socijalnu politiku je aktivna uloga u zapošljavanju i to kroz veći angažman i povlačenje sredstava sa viših niova. U prošloj godini je, prema riječima ministra Esada Đidića, realizovano šest programa sa nešto više od 10 miliona maraka realizacije. Plan za ovu godinu je premašiti ovaj nivo ostvarenja.

Opširnije u video prilogu.