Ne zaboravite rodni kraj: Bosanska dopunska škola München

NE ZABORAVITE RODNI KRAJ,

BUDITE DIO NAJVEĆEG PROJEKTA U DIJASPORI,

UPIŠITE I VI SVOJU DJECU U BOSANSKE DOPUNSKE ŠKOLE!

SAČUVATI MATERNJI JEZIK JE NAŠA MORALNA OBAVEZA:

Nastava na bosanskom jeziku izvodi se u redovnim njemačkim školama, a ocjena unosi u njemačko svjedočanstvo i čini prosjek ocjena sveukupnog uspjeha učenika.

Za dobro sebe i svoje djece, za dobro naše Bosne i Hercegovine, upišite i vi svoju djecu u bosanske dopunske škole.

NE ZABORAVITE SVOJE JA – NE ZABORAVITE RODNI KRAJ!

Adrese svih škola mogu se vidjeti, na: www.bosanske-skole.de

● SVE INFO OKO DOPUNSKE ŠKOLE BIH U MÜNCHENU MOGU SE DOBITI NA:
h.ismailovic@gmail.com Tel.: 0179 68 03 541
i.hasanovic@yahoo.de Tel.: 0172 702 44 62
Posjetite našu FB stranicu: Bosanska dopunska škola München

● SVE INFO OKO DOPUNSKE ŠKOLE BIH U NJEMAČKOJ MOGU SE DOBITI NA:
DACHVERBAND BIH SCHULEN IN DEUTSCHLAND e.V., Rohrackerstr. 103, 70329 Stuttgart
Tel.: 0176 200 79 537 Fax.: 0711 25383922
info@bosanske-skole.de www.bosanske-skole.de
Posjetite našu zajedničku FB stranicu: Bosanske dopunske škole