Objavljen ponovljeni konkurs za podnošenje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica za 2020. godinu

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona nedavno je  objavilo ponovljeni konkurs za podnošenje zahtjeva za obavljanje volonterskog stručnog osposobaljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2020. godinu. Poziv se odnosi na branioce i članove njhiovih porodica. Na prvom obavljenom pozivu 120 mladih osoba ostvarilo je pravo na sufinansiranje obavljanja volonterskog staža. Iz resornog ministarstva pozivaju sve zainteresovane da se prijave na ovaj poziv.

Autor:Dino Dropić

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona nastavlja pružati priliku braniteljima BiH i članovima njihovih porodica da putem javnog poziva obavljaju volonterski staž bez zasnivanja radnog odnosa.  Ponovljeni drugi konkurs objavljen je nedavno, a prijaviti se mogu branioci i članovi njihovih porodica sa završenim fakultetskim obrazovanjem koji se trenutno nalaze na birou za zapošljavanje.

Ministarstvo za boračka pitanja TK radi i posvećuje veoma veliku pažnju svim mladim članovima boračke populacije, kada je u pitanju zapošljavanje, samoapošljavanje ali i stvaranja uslova za zasnivanja stalnog radnog odnosa.Jedan od naših stalnih opredjeljenja je sufinansiranje obavljanja prirpavničkog stručnog osposobljavanja volonterskog staža bez zasnivanja radnog odnosa”, rekao je Amir Kulaglić ministar za boračka pitanja TK.

Na prvom javnom pozivu 120 mladih osoba je putem resornog ministarstva ostvarilo pravo na sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža. Njih 90 je pronašlo poslodavce i danas su započeli obavljenje volonterskog staža. Resorni ministar Amir Kulaglić  poziva članove boračke populacije, da se prijave na drugi ponovljeni javni poziv.

 Pozivam sve mlade osobe da apliciraju na ovaj javni poziv koji su u međuvremenu završili fakultet, a koji su se prijavili na biro za zapošljavanje i da putem ministarstva i kantonalne službe za zapošljavanje apliciranja stvore ili doiju priliku d kroz ovaj program obave taj prvi volonterski staž i svore uslove za neki svoj profesionalni angažman u narednom periodu”, istakao je Kulaglić.

Iz Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona pozivaju privredne subjekte sa ovog područja da nakon raspisivanja javnog oglasa za poslodavce apliciraju i prime mlade osobe, kako bi obavili svoj pripravnički staž. Na ovaj način pomogli bi im u obavljanju volonterskog staža, ali bi im dali priliku da ukoliko se pokažu u najboljem svjetlu, nakon godinu dana započnu i profesionalni angažman u svojoj branši.