OV Banovići usvojilo nacrt Budžeta za iduću godinu

Općinsko vijeće Banovići usvojilo je nacrt Budžeta za iduću godinu. Uz ovo, na sjednici je donesena Odluka o stipendiranju učenika i studenata sa područja općine Banovići u školskoj, odnosno, akademskoj 2020./2021.godini. Općinsko vijeće je dalo saglasnost na operativni programa održavanja cesta u zimskim uvjetima.