Predstavnički dom traži stavljanje van snage Pravilnika o fiskalnim sistemima

Predstavnički dom Federalnog parlamenta, na prijedlog Kluba zastupnika Stranke demokratske akcije, večeras je na sjednici zaključkom zatražio od Federalnog ministarstva finansija stavljanje van snage Pravlnika o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH.

Istim zaključkom je Vlada FBiH zadužena da uputi u parlamentarnu roceduru novi zakon o fiskalnim sistemima radi unapređenja postojećih rješenja u ovoj oblasti, a od Ministarstva finansija i Vlade je zatraženo donošenje provedbenih akata kako bi se mogao implementirati Zakon o eletronskom potpisu FBiH (Službeni glasnik BiH 91/06).

Predstavnički dom PFBiH također traži da u budžetu Federacije za iduću godinu bude planiran potrebni novac za subvencioniranje obaveza prilagođavanja fiskalnih kasa, odnosno za provedbu sistema nakon usvajanja zakona o fiskalnim sistemima.

Pročitajte...