U Federaciji sa 31. decembrom broj zaposlenih iznosio 533.034

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31. decembra 2021. godine iznosio je 533.034.

Taj broj manji je za 719 u odnosu na podatak od 30. novembra 2021. kada je broj zaposlenih iznosio 533.753.

Stanje broja zaposlenih na dan 31. decembra 2021. po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama dostupno je na linku,saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Pročitajte...