Zbog čega se u TK dugo čeka na ocjenu radne sposobnosti ?!

Za osobe koje su na bolovanju u dužem vremenskom trajanju ZZO TK godišnje izdvaja blizu milion KM. Prema Zakonu, za sve one koji su duže od godine na bolovanju, trebala bi biti urađena ocjena radne sposobnosti. Umjesto 60 dana, koliki je zakonski rok, u Tuzlanskom kantonu na ocjenu radne sposobnosti čeka se i do dvije godine, upozoravaju u Kantonalnom ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak. Iz Federalnog zavoda PIO navode da je situacija nešto bolja i da je u ovoj godini planirano više novca za tu namjenu.
U Tuzlanskom kantonu više je od 1300 osoba koje čekaju na ocjenu radne sposobnosti. Ovo je podatak kojim raspolaže Kantonalno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak. Problem je to koji opterećuje Zavod zdravstvenog osiguranja i Budžet Tuzlanskog kantona za oko milion KM na godišnjem nivou. Prema važećem zakonu, osobe koje su na bolovanju dužem od 12 mjeseci trebale bi biti upućene na stručnu procjenu radne sposobnosti, kako bi dobili novo radno mjseto ili bi bili upućeni u penziju. Sve to bi trebalo učiniti najkasnije 60 dana nakon preporuke ljekara za ocjenu radne sposobnosti, ali je u Tuzlanskom kantonu situacija potpuno drugačija. Za jednu osobu koja je na bolovanju u dužem vremenskom trajanju, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona godišnje izdvaja 6720 KM, navodi kantonalni ministar za rad, socijalnui politiku i povratak, Zoran Jovanović.
Kada je upozoreno na problem, odgovor iz Federalnog zavoda PIO bio je da raspolažu ograničenim finansijskim sredstvima te da milion KM raspoređuju godišnje na sve kantone u Federaciji BiH. Najavljuju bolje stanje. Čak šta više, šef Ureda za odnose s javnošću Federalnog zavoda za PIO/MIO, Amel Lizde, kazao nam je da je broj zahtjeva sveden na 350. Cijena jedne ocjene radne sposobnosti kreće se između 120 i 140 KM i prema zakonu dužan ju je finansirati Federalni zavod PIO. U kontaktu sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Institut za ocjenu radne sposobnosti iskazao je spremnost da dnevno uradi procjenu za 80-tak prijavljenih, a u stvarnosti im, kako navodi nadležni kantonalni ministar, mjesečno bude upućeno 130 takvih osoba.

Pročitajte...